TTG Czech

TTG Czech TTG Česká republika vydává 1. Distribuční společnost, s.r.o., v licenci Travel Trade Gazette UK (publikace UBM). Travel Trade Gazette (TTG), které je v ČR registrováno pod číslem MK ČR E15541, je ochrannou známkou UBM.  Ředitelkou je Amara Zemplinerová. Travel Trade Gazette […]

read more